head_banner

Канистер со активен јаглен за автомобили

  • Канистри со активиран јаглерод за мотоцикли

    Канистри со активиран јаглерод за мотоцикли

    Со зголемената сложеност на моторите GDI со турбо полначи, се зголемува интересот за оптимизирање на големината на јаглеродниот канистер за складирање на јаглеводороди и оптимизирање на стратегијата за контрола на прочистувањето на јаглеводородите.На пример, кога да се исчисти за време на погонски циклус, каде да се исчисти (всисен колектор под вакуумски услови или спротиводно од компресорот за време на засилени услови) и како настанот за чистење влијае на перформансите на моторот и на емисиите.
  • Канистер со активиран јаглерод за автомобилски автомобил со сертификат EPA и CARB

    Канистер со активиран јаглерод за автомобилски автомобил со сертификат EPA и CARB

    Канистер со активен јаглен се користи за снимање на емисиите на јаглеводородна пареа од резервоарот за гориво како дел од системот за контрола на испарувачките емисии (EVAP).Кога работи моторот, овие складирани јаглеводороди може да се исчистат со отворање вентил до системот за довод и промена на протокот низ јаглеродниот канистер што му овозможува на моторот да ги троши јаглеводородните пареи со согорување.